Posts

Entrepreneurship Assesments 2.1 & 2.2

Image
A completele business plan should include the following aspects:  Marketing Plan SWOT Analysis Competitive Analysis Profitability Analysis Personnel Plan Organizational Chart Company Valuation Executive Summary Company Description Keys to Success Three Year Objectives Product or Service Description Market Research Fundraising Support? 12 Month & 3 Year Sales Forecast Break-Even Analysis Financial Ratio Analysis SWOT analysis helps a business to build on what is done well, to address what is lacking, to minimize risks, and to take the greatest possible advantage of chances for success. My questions for the business of my choice, a small Mexican gallery called Uniōn: What business are you in? How does the business make money?  What does your business need to become more profitable?  Who are your customers?  How do you reach your customers?  What sets you apart from the competition? What are your strengths and weaknesses? What are the biggest challenges you face? How will you measure

1.4 Yrittäjyys Suomessa

Image
2.4. Millaista on yrittäjyys Suomessa yleisesti tällä hetkellä? Entä tämän hetkinen yrityksien tilanne omalla alalla sekä millaisia tulevaisuuden näkymiä oman alan yrittäjyyteen liittyy?  Pienenä ja syrjäisenä maana suurin osa suomalaisista yrityksistä on pieniä.  Suomessa on 292 377 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2019) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,5 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2019 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 160 646 hengelle. Näistä työpaikoista 81 095 syntyi alle 50 hengen yrityksiin. Yritysten 445 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (57,5 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia. Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä Alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä. 50—249

1.2 Miten yrittäjyyttä voidaan edistää?

Image
Verotus on yksi keskeisimmistä asioista valtio voi säädellä kannustaakseen yrittäjyyttä. Vaikka yritysten tuottamat verot ovatkin valtion suurin tulonlähde ja siten välillisesti mahdollistavat koko julkisen sektorin, liian korkea yritysverotus alentaa motivaatiota riskinottoon, joka välttämättä liittyy yrittämiseen. Työllä ja yrittämisellä kerätty vaurastuminen on tavoiteltavaa. Markkinatalous toimii hyvin silloin, kun yksilöt saavat työnteostaan reilun korvauksen ja pystyvät vaurastumaan. Omistamista ei saa verotuksen keinoin rangaista, vaan sitä pitää edesauttaa. Omistaminen luo työtä ja sitä kautta mahdollistaa taloudellisen kasvun. Yritysverotuksen vaikutus yritysten määrään Toisia yrittäjyyteen vaikuttavia asioita verotuksen lisäksi ovat kulttuuri (konservatiivisuus vs. innovatiivisuus, koulutus), maan suurus ja politiikka (kuten korruptio, valtion tuet ja byrokratia). Yrittäjyyteen vaikuttavat aspektit Liiketoiminnan tiheys ja yrittäjyysaste maakohtaisesti Kokoomuksen näkökulma v

1.1 & 1.3 Mitä on yrittäjyys, ja mitä tarkoitetaan ulkoisella ja sisäisellä yrittäjyydellä?

Image
Mitä on yrittäjyys? Yrittäjyys on tapa työllistää itsensä, ja mahdollisesti myös muita. Oman osaamisen hyödyntämisen ja liikeidean kehittämisen lisäksi se on elämäntapa, joka sopii toisille yksilöille paremmin kuin toisille, sillä persoonallisuus vaikuttaa epävakauden ja riskinoton sietämiseen enemmän, kuin esimerkiksi kultturi. Menestyneeseen yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät   Menestyneeseen yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät hieman eri näkökulmasta Mitä tarkoitetaan ulkoisella ja sisäisellä yrittäjyydellä? Ensimmäisessä kappaleessa tarkastelemamme toiminta olemassa olevien organisaatioiden ulkopuolella on ulkoista yrittämistä - uuden mahdollisuuden luomista "tyhjästä", täysin itsenäisesti, riskin ottaen. Sisäinen yrittäjyys on ihmisen asenne ja tapa toimia aktiivisena osana jotakin olemassa olevaa organisaatiota tai kokonaisuutta. Sisäisesti yritteliään yksilön ominaisuuksia ovat muun muassa oma-aloitteisuus, työhön ja projekteihin sitoutuminen, työn tehokkuudesta huolehtim

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Tavoitteet  Miksi haluat suorittaa näitä opintoja? Mitä hyötyä sinulle on opinnoista?  Haluan olla vapaa ja päättää itse, kuinka elän ja työskentelen. Haaveilen elämästä, jossa tuloni muodostuisivat useasta eri tulonlähteestä. Ideaalista olisi, että niistä suurin olisi online-yritys mahdollisimman pienellä taloudellisella riskillä. Oikean työkokemuksen luominen itse madaltaisi painetta liittyen työnhakuun luovalla alalla tai taiteen parissa. Oma yritys tekisi unelmastani taiteellisena johtajana (art director) mahdollisen heti, ja mikäli haluaisin joskus töihin toiselle yritykselle, voisin hakea vastaavia töitä paljon helpommin luotuani ensin omaa kokemusta - yliopisto-opintojen puuttuminen alalla voisi muutoin olla este. Tehtäviä aloittaessani joulukuussa 2020 toivon, että tällä yrittäjäkurssilla voisin perehtyä tarkemmin dropshipping-toimitamalliin, jota pidin mielenkiintoisena ideana, mutta jota en vielä tuntenut tarpeeksi hyvin voidakseni konkreettisesti arvioida sen toimivuutta. Py

Define Empty: Final Fixes

Image
Based on the reviewing conversation earlier this week, I made the requested changes on the website and took action on the marketing, deciding to extend the exhibition by one week. Here are the links regarding purchasing and NFT and storing an NFT . Version 1 Version 2 - coming up with this design literally took me 50 versions of  posters I am waiting for the artists feedback of the exhibition, and the people I invited outside of my circle to participate in the exhibition. My friends and acquaintances have been very supportive about the show, and was happy to introduce a lot of people to the phenomena!

Define Empty: Update

Image
  My exhibition is live! www.define-empty.art I made some adjustments to my plan and included 4 artists, and 5 works in the end Most importantly, we managed to publish Aurora's work! I feel very happy and content to finally have finished my website project. I spent a huge amount on time on adjusting the details - but the rewarding feeling of producing something I am proud of feels just great. I have learnt a lot from creating and editing HTML code and artist interviews, to finally actually understanding the actual meaning of NFTs. My plan is to keep creating exhibitions on my website, and improve my knowledge about art art world, curating, and being strategic. The only thing that I could have done better, was the distribution of marketing materials, which was too last minute this time. I will be prepared for the next exhibition!